Slovenské pramene a žriedla, a.s.
Budiš, Dubové
0405/2013/E-PT
Dátum: 31.10.2013
Poznámka: - dátum začatia činnosti 11.10.2013
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
Budiš, Dubové
0304/2013/E-PT
Dátum: 21.08.2013
Poznámka: - dátum začatia činnosti 30.5.2013
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
Budiš, Dubové
0041/2014/E-PT
Dátum: 20.01.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 20.12.2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
0403/2012/E-PT
Dátum: 27.07.2012
Poznámka: - dátum začatia činnosti 27.6.2012
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
0024/2009/E-PT
Dátum: 16.06.2009
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2009
Slovenská akadémia vied
Štefániková 49, Bratislava
0342/2013/E-PT
Dátum: 26.09.2013
Poznámka: - dátum začatia činnosti 26.6.2013
Slovák Vladimír, Ing.
Československej armády 240/60, Myjava
0119/2014/E-PT
Dátum: 05.02.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 28.6.2012
Slovak Solar, s.r.o.
Šarovce, Šarovce
0026/2009/E-PT
Dátum: 29.06.2009
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.8.2009
SLOVAK SOLAR ENERGY, s. r. o.
Vrútocká 46, Bratislava
0328/2011/E-PT
Dátum: 30.06.2011
Poznámka:
SLOVAK SOLAR ENERGY, s. r. o.
Vrútocká 46, Bratislava
0238/2014/E-PT
Dátum: 18.02.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 15.6.2011
SLOVAK SOLAR ENERGY, s. r. o.
Račianska 96, Bratislava
0204/2016/E-PT
Dátum: 12.10.2016
Poznámka: - dátum začatia činnosti 28.6.2011
SLOVAK SOLAR ENERGY, s. r. o.
Račianska 96, Bratislava
0203/2016/E-PT
Dátum: 12.10.2016
Poznámka: - dátum začatia činnosti 27.6.2011
SLOVAK SOLAR ENERGY, s. r. o.
Palárikova 5, Košice
0116/2013/E-PT
Dátum: 20.03.2013
Poznámka: - dátum začatia činnosti 15.6.2011
SLOVAK SOLAR ENERGY II., s. r. o.
Vrútocká 46, Bratislava
0329/2011/E-PT
Dátum: 30.06.2011
Poznámka:
SLOVAK SOLAR ENERGY II., s. r. o.
Vrútocká 46, Bratislava
0304/2014/E-PT
Dátum: 03.03.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 22.6.2011
SLOVAK SOLAR ENERGY II., s. r. o.
Račianska 96, Bratislava
0209/2016/E-PT
Dátum: 13.10.2016
Poznámka: - dátum začatia činnosti 28.6.2011
SLOVAK SOLAR ENERGY II., s. r. o.
Račianska 96, Bratislava
0208/2016/E-PT
Dátum: 13.10.2016
Poznámka: - dátum začatia činnosti 28.6.2011
SLOVAK SOLAR ENERGY II., s. r. o.
Palárikova 5, Košice
0117/2013/E-PT
Dátum: 20.03.2013
Poznámka: - dátum začatia činnosti 22.6.2011
Slovák Miroslav
Vlčkovce 224, Vlčkovce
0229/2014/E-PT
Dátum: 18.02.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 18.12.2013
SLOV TAIN, s.r.o.
Košovská cesta 23, Prievidza
0412/2014/E-PT
Dátum: 24.03.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 2.7.2012