Blšáková Eva, Ing.
Martina Hamuljaka 1421/47, Dolný Kubín
0010/2015/E-PT
Dátum: 15.01.2015
Poznámka: - dátum začatia činnosti 2.6.2011
green energy slovakia, s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
0011/2009/E-PT
Dátum: 28.04.2009
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.4.2008
BELEN Bečár Boris, Ing.
, Gbeľany
0011/2010/E-PT
Dátum: 05.01.2010
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.4.2008
DMi TRADE, a.s.
, Dohňany 464
0011/2011/E-PT
Dátum: 24.01.2011
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.4.2008
Lelovics Kristián
, Kráľová nad Váhom 628
0011/2012/E-PT
Dátum: 05.01.2012
Poznámka: - dátum začatia činnosti 15.12.2011
FV BREZNO 1 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
0011/2013/E-PT
Dátum: 10.01.2013
Poznámka: - dátum začatia činnosti 10.1.2013
Oravské združenie podnikateľov v cestovnom ruchu
Hamuljakova 1421/47, Dolný Kubín
0011/2015/E-PT
Dátum: 15.01.2015
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.12.2014
FIFTH s.r.o.
Zoborská 17, Košice
0011/2016/E-PT
Dátum: 18.01.2016
Poznámka: - dátum začatia činnosti 30.12.2011
Emil Pukanský Pukanský a spol.
Čierna Lehota 56, Slavošovce
0012/2010/E-PT
Dátum: 05.01.2010
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.4.2008
Palm Corp s.r.o.
Saratovská 13, Bratislava
0012/2012/E-PT
Dátum: 05.01.2012
Poznámka: - dátum začatia činnosti 5.1.2012
FV BREZNO 2 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
0012/2013/E-PT
Dátum: 10.01.2013
Poznámka: - dátum začatia činnosti 10.1.2013
AXIAL, s.r.o.
, Dojč 319
0012/2014/E-PT
Dátum: 13.01.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 13.12.2011
BAD, s.r.o.
Matuškova 49, Vlkanová
0012/2015/E-PT
Dátum: 19.01.2015
Poznámka:
Pukanská Katarína
Čierna Lehota 56, Slavošovce
0013/2010/E-PT
Dátum: 05.01.2010
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.10.2009
Kavka Pavol
Kaštieľna 21, Košice - mestská časť Šaca
0013/2011/E-PT
Dátum: 01.02.2011
Poznámka: - dátum začatia činnosti 25.1.2011
KOPGER s.r.o.
Hurbanova 880/18, Partizánske
0013/2012/E-PT
Dátum: 09.01.2012
Poznámka: - dátum začatia činnosti 22.11.2011
FV BREZNO 3 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
0013/2013/E-PT
Dátum: 10.01.2013
Poznámka: - dátum začatia činnosti 10.1.2013
Epicklub, a.s.
Dohňany 464, Dohňany
0013/2015/E-PT
Dátum: 19.01.2015
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.6.2011
E-is-W, s.r.o.
Seberíniho 9, Bratislava - mestská časť Ružinov
0014/2010/E-PT
Dátum: 05.01.2010
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.4.2008
ARMI TRADING, s.r.o.
Priemyselná zóna 527, Liptovský Mikuláš
0014/2011/E-PT
Dátum: 01.02.2011
Poznámka: