Kvasnica Pavel
Krajinská 28, Bratislava
0007/2014/E-PT
Dátum: 13.01.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 13.12.2013
FVE DÓRA, s.r.o.
Na Kope 611/81, Košice - Myslava
0007/2015/E-PT
Dátum: 13.01.2015
Poznámka: - dátum začatia činnosti 12.4.2010
RENERGIE Solárny park Otročok s. r. o.
Pribinova 25, Bratislava
0007/2016/E-PT
Dátum: 18.01.2016
Poznámka: - dátum začatia činnosti 21.5.2015
Minár Jozef
Hlavná 20, Obyce
0008/2010/E-PT
Dátum: 05.01.2010
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.4.2008
Hajdučko Jozef
Iňačovce 68, Čečehov
0008/2011/E-PT
Dátum: 17.01.2011
Poznámka: - dátum začatia činnosti 12.1.2011
Poľnohospodárske družstvo Močenok
Nitrianska 1232/50, Močenok
0008/2013/E-PT
Dátum: 09.01.2013
Poznámka: - dátum začatia činnosti 27.11.2012
Karpinský Daniel, Ing.
Stará Kremnička 251, Stará Kremnička
0008/2015/E-PT
Dátum: 13.01.2015
Poznámka: - dátum začatia činnosti 22.12.2011
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
0008/2016/E-PT
Dátum: 18.01.2016
Poznámka: - dátum začatia činnosti 11.9.2014
1. energetická, s.r.o.
Zámocká 30, Bratislava
0009/2009/E-PT
Dátum: 08.04.2009
Poznámka:
Lahký Jozef, Ing. - LDC
J. Švermu 846/15, Zvolen
0009/2010/E-PT
Dátum: 05.01.2010
Poznámka:
Palm Corp s.r.o.
Saratovská 13, Bratislava
0009/2011/E-PT
Dátum: 19.01.2011
Poznámka: - dátum začatia činnosti 22.12.2010
Mikitová Silvia, Ing.
Jakobyho 14, Košice
0009/2012/E-PT
Dátum: 05.01.2012
Poznámka: - dátum začatia činnosti 22.12.2011
Dado Ľubomír - Stavebniny
Tr. Osloboditeľov 931/17, Krupina
0009/2013/E-PT
Dátum: 09.01.2013
Poznámka: - dátum začatia činnosti 8.11.2012
Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
0009/2014/E-PT
Dátum: 13.01.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 20.12.2013
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
0009/2016/E-PT
Dátum: 18.01.2016
Poznámka: - dátum začatia činnosti 25.5.2012
Gašperová Mária, Ing.
Štúrova 129/79, Batizovce
0010/2010/E-PT
Dátum: 05.01.2010
Poznámka: - dátum začatia činnosti 20.11.2009
Olajec Ivan - R O D A K
Ľ. Štúra 546, Hliník nad Hronom
0010/2011/E-PT
Dátum: 24.01.2011
Poznámka: - dátum začatia činnosti 22.12.2010
AMAZON, s.r.o.
Madáchova 17, Nána
0010/2012/E-PT
Dátum: 05.01.2012
Poznámka: - dátum začatia činnosti 5.1.2012
Dubecký Marián, Ing.
Mirka Nešpora 624, Gbely
0010/2013/E-PT
Dátum: 09.01.2013
Poznámka: - dátum začatia činnosti 21.12.2012
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
0010/2014/E-PT
Dátum: 13.01.2014
Poznámka: - dátum začatia činnosti 20.12.2013