07.03.2022
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o. , Panenská 7, Bratislava
Cenový návrh (zip) zo dňa Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected.Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected.Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected