KVARTET, a.s.
Nitrianská cesta 503/60, Partizánske
Dátum: 10.02.2005
Poznámka:
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
Na letisko 100, Poprad
Dátum: 11.02.2005
Poznámka:
LEVEN, a.s.
Miletičova 24, Bratislava
Dátum: 08.03.2005
Poznámka:
ESCORR s.r.o.
Novosvetská 3, Bratislava
Dátum: 14.03.2005
Poznámka:
SOUTHERM, s.r.o.
Športová 4021/13 A, Dunajská Streda
Dátum: 01.04.2005
Poznámka:
SHP Harmanec, a.s.
, Harmanec
Dátum: 11.04.2005
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 06.05.2005
Poznámka:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 13.05.2005
Poznámka:
Skanska BS a.s.
Košovská cesta 16, Prievidza
Dátum: 19.05.2005
Poznámka:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45, Bratislava
Dátum: 20.05.2005
Poznámka:
Slovenergie, a.s.
Hroncova 3, Košice
Dátum: 25.05.2005
Poznámka:
SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 27.05.2005
Poznámka:
Filbyt s.r.o. Fiľakovo
ul. 1. mája 11, Fiľakovo
Dátum: 30.05.2005
Poznámka:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 31.05.2005
Poznámka:
ENERGO-SK, a.s.
Novozámocká 220, Nitra
Dátum: 07.06.2005
Poznámka:
MENERT - THERM, s.r.o.
Hlboká 3, Šaľa
Dátum: 10.06.2005
Poznámka:
PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o.
Obrancov mieru 51, Pezinok
Dátum: 16.06.2005
Poznámka:
Stredné odborné učilište
Ul. Falešníka 6, Prievidza
Dátum: 22.06.2005
Poznámka:
VelveTex, a.s.
Veľkomoravská 9, Trenčín
Dátum: 29.06.2005
Poznámka:
REKOTaK, s. r. o.
Biskupická 28, Bratislava
Dátum: 04.07.2005
Poznámka: