ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec
Dátum: 09.06.2023
Poznámka:
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 09.06.2023
Poznámka:
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 09.06.2023
Poznámka:
KolByt, s.r.o.
Kostolné námestie 32, Kolárovo
Dátum: 09.06.2023
Poznámka:
Veolia Energia Lučenec, a.s.
Ulica partizánska 1/1990, Lučenec
Dátum: 25.05.2023
Poznámka:
RABČAN, s. r. o., r. s. p.
Rabčická 334, Rabča
Dátum: 18.05.2023
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.05.2023
Poznámka:
Filbyt s.r.o.
1. mája 11, Fiľakovo
Dátum: 05.05.2023
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Tomášikova 28B , Bratislava
Dátum: 20.04.2023
Poznámka:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 19.04.2023
Poznámka:
AT GEMER, spol. s r.o.
Šafárikova 124, Rožňava
Dátum: 18.04.2023
Poznámka:
KMET Handlová, a.s.
ul. F. Nádaždyho 92/2, Handlová
Dátum: 18.04.2023
Poznámka:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22, Bratislava
Dátum: 17.04.2023
Poznámka:
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 17.04.2023
Poznámka:
Výroba tepla, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 14.04.2023
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 05.04.2023
Poznámka:
Energetická servisná, s. r. o.
Rusovská cesta 17, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.03.2023
Poznámka:
LC beta sk s. r. o.
Štúrova 2341/4 , Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.03.2023
Poznámka:
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
Skladová 2, Trnava
Dátum: 13.03.2023
Poznámka: