NIDUM Services, s. r. o.
Slovenská 16 , Prešov
Dátum: 20.01.2022
Poznámka:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 19.04.2023
Poznámka:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
Nový dom, s. r. o.
Námestie Matice slovenskej 4260/33, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.08.2023
Poznámka:
Obec Horná Ves
Horná Ves 17, Kremnica
Dátum: 19.04.2012
Poznámka:
Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.
Nová Bošáca 79, Nová Bošáca
Dátum: 03.03.2021
Poznámka:
Obecný podnik Rohožník s.r.o.
Školské námestie 406/1, Rohožník
Dátum: 16.12.2020
Poznámka:
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sokolská 487, Strečno
Dátum: 13.02.2015
Poznámka:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22, Bratislava
Dátum: 17.04.2023
Poznámka:
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 23.08.2022
Poznámka:
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Štefánikova 718, Senica
Dátum: 08.02.2018
Poznámka:
ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
Dátum: 10.11.2017
Poznámka:
PCP Invest, s.r.o.
Niklova 4346/0, Sereď
Dátum: 15.12.2014
Poznámka:
Poľnoservis, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 30.11.2023
Poznámka:
Poltárska energetická, s. r. o.
Ulica 13. januára 19, Poltár
Dátum: 04.06.2015
Poznámka:
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Široká 4285, Poprad
Dátum: 13.02.2023
Poznámka:
PP Kostolné Kračany s. r. o.
Šípošovské Kračany 149 , Kostolné Kračany
Dátum: 15.06.2023
Poznámka:
PPC Energy, a.s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 10.12.2015
Poznámka:
PPC Investments, a. s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 01.12.2014
Poznámka:
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 13.02.2015
Poznámka: