Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 28.01.2020
Poznámka:
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
Školská 2, Šurany
Dátum: 09.06.2015
Poznámka:
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
Dátum: 03.05.2024
Poznámka:
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.10.2020
Poznámka:
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 08.04.2024
Poznámka:
ANDALEX , s.r.o.
Tehelná 42, Dunajská Lužná
Dátum: 22.05.2018
Poznámka:
L. Y., s.r.o.
Levočská 7, Prešov
Dátum: 14.09.2007
Poznámka:
TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.
Štúrova 37, Turzovka
Dátum: 24.02.2015
Poznámka:
CZT Ružomberok, s.r.o.
Bystrická cesta 1, Ružomberok
Dátum: 27.10.2020
Poznámka:
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 25.11.2010
Poznámka:
Smrečina Hofatex, a.s.
Cesta ku smrečine 5, Banská Bystrica
Dátum: 31.05.2012
Poznámka:
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Štúrova 275/87, Svit
Dátum: 17.01.2023
Poznámka:
KRASBYT, s.r.o.
Struhy 83, Krásno nad Kysucou
Dátum: 01.12.2016
Poznámka:
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.
Rybárska 92/15, Nemšová
Dátum: 12.06.2019
Poznámka:
Rimavská energetická s.r.o.
Železničná 990, Hnúšťa
Dátum: 13.01.2023
Poznámka:
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 13.02.2015
Poznámka:
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 03.10.2022
Poznámka:
SLUŽBY MODRA, s. r. o.
Šúrska 5, Modra
Dátum: 12.12.2023
Poznámka:
CALOR, s.r.o.
Športová 1, Komárno
Dátum: 16.02.2023
Poznámka:
Property Services SK, s. r. o.
Záhradnícka 46, Bratislava
Dátum: 31.01.2019
Poznámka: