TECHNOTUR s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 380/45, Stará Turá
Dátum: 22.01.2018
Poznámka:
TECHNOTUR s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 40/63A, Stará Turá
Dátum: 07.04.2022
Poznámka:
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7, Púchov
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
Dušan Hudaček "HD"
Športová 1265/6, Spišská Belá
Dátum: 13.02.2015
Poznámka:
SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
Francisciho 818, Tisovec
Dátum: 07.12.2017
Poznámka:
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 06.05.2021
Poznámka:
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 12.06.2017
Poznámka:
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 08.04.2021
Poznámka:
ST. NICOLAUS a.s.
1. mája 113, Liptovský Mikuláš
Dátum: 11.07.2014
Poznámka:
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 21.03.2024
Poznámka:
SOTE s.r.o.
Palárikova 88, Čadca
Dátum: 25.02.2015
Poznámka:
Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátený názov: MTS a.s.
Palárikova 88, Čadca
Dátum: 26.05.2021
Poznámka:
BYTES, s.r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 02.12.2021
Poznámka:
PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, Banská Bystrica
Dátum: 25.10.2023
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 04.12.2023
Poznámka:
Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
Dátum: 06.11.2020
Poznámka:
GALANTATERM spol. s r.o.
Vodárenská ul. č. 1608/1, Galanta
Dátum: 15.08.2019
Poznámka:
TEZAR, s.r.o.
Thurzova 968/17, Bytča
Dátum: 23.02.2007
Poznámka:
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 06.02.2023
Poznámka:
ENERGOBYT s.r.o. Humenné
Lipova 1, Humenné
Dátum: 06.09.2017
Poznámka: