Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
Bernolákova 11, Nová Baňa
Dátum: 18.07.2014
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 01.12.2022
Poznámka:
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29, Vrútky
Dátum: 28.01.2020
Poznámka:
BYSPRAV spol. s r.o.
Nová Doba 924/13, Galanta
Dátum: 13.02.2015
Poznámka:
Bytový podnik Harmanec
Harmanec č. 6, Harmanec
Dátum: 04.12.2023
Poznámka:
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
Legionárska 1127, Sereď
Dátum: 10.06.2013
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 12.12.2016
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 29.05.2017
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 08.02.2016
Poznámka:
Obec Horná Ves
Horná Ves 17, Kremnica
Dátum: 19.04.2012
Poznámka:
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 04.02.2022
Poznámka:
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 07.01.2021
Poznámka:
Kúpele Dudince, a.s.
Kúpeľná 106, Dudince
Dátum: 20.07.2023
Poznámka:
Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica
Zelená 1, Banská Bystrica
Dátum: 20.09.2019
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 23.02.2024
Poznámka:
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Školská 19, Piešťany
Dátum: 07.05.2020
Poznámka:
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 05.02.2024
Poznámka:
FECUPRAL, spol. s r.o.
Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš
Dátum: 03.10.2023
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 25.07.2017
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 11.01.2024
Poznámka: