BIOGAS, s.r.o.
Slepčany 269, Slepčany
Dátum: 02.12.2019
Poznámka:
Energetická servisná, s. r. o.
Rusovská cesta 17, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 29.03.2023
Poznámka:
BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec
Dátum: 09.06.2023
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 02.04.2024
Poznámka:
BIOPLYN BIEROVCE s. r. o.
Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 19.05.2020
Poznámka:
BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 09.06.2020
Poznámka:
BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.
106, Horovce
Dátum: 17.06.2020
Poznámka:
E - RAN TZB, s. r. o.
Astrová 2/A, Bratislava
Dátum: 03.07.2020
Poznámka:
CEMED, s.r.o.
Sídlisko I. 1009, Vranov nad Topľou
Dátum: 12.01.2021
Poznámka:
Rezidencia Hont s.r.o.
Priemyselná 934/1, Krupina
Dátum: 18.08.2020
Poznámka:
Stercorat SLOVAKIA, s. r. o.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 14.12.2020
Poznámka:
Obecný podnik Rohožník s.r.o.
Školské námestie 406/1, Rohožník
Dátum: 16.12.2020
Poznámka:
MANGINI s.r.o.
Michalovská 1, Sobrance
Dátum: 24.02.2021
Poznámka:
Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.
Nová Bošáca 79, Nová Bošáca
Dátum: 03.03.2021
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 25.03.2021
Poznámka:
LC beta sk s. r. o.
Štúrova 2341/4 , Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.03.2024
Poznámka:
NIDUM Services, s. r. o.
Slovenská 16 , Prešov
Dátum: 20.01.2022
Poznámka:
Bytkomfort - Servis, s.r.o.
SNP 9 , Nové Zámky
Dátum: 03.02.2023
Poznámka:
EKOTERM, s.r.o.
Drobného 27 , Bratislava
Dátum: 17.08.2022
Poznámka:
PP Kostolné Kračany s. r. o.
Šípošovské Kračany 149 , Kostolné Kračany
Dátum: 15.06.2023
Poznámka: