12.09.2023
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Solar expert, s.r.o.

02.08.2023
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS, a.s.

06.06.2023
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy HTMAS, s.r.o.

19.05.2023
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy BRZ INVEST, s.r.o. 

26.04.2023
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie k Desaťročnému plánu rozvoja prenosovej sústavy SEPS, a.s. na roky 2024 až 2033

06.04.2023
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.

03.04.2023
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie návrhu Technických podmienok prístupu a pripojenia do distribučnej siete a prevádzkovania distribučnej siete spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.

20.03.2023
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.

03.03.2023
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Snina Energy, s.r.o.

02.03.2023
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie návrhu Technických podmienok prístupu a pripojenia do distribučnej siete a prevádzkovania distribučnej siete spoločnosti CHEMES distribúcia, s. r. o.

16.02.2023
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS, a.s.

26.01.2023
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. 

28.12.2022
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS, a.s.

09.12.2022
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny Technických podmienok prístupu a pripojenia do siete  a prevádzkovania distribučnej siete  spoločnosti ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.

09.12.2022
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny Technických podmienok prístupu a pripojenia do prepravnej siete a prevádzkovania prepravnej siete eustream, a. s.

08.12.2022
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.

24.11.2022
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Snina Energy, s.r.o. 

23.11.2022
Oznámenie o začatí verejnej konzultácie zmeny  Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. 

17.06.2022
Informácia o spustení konzultačného procesu k návrhu spôsobu výpočtu hodnoty WACC na regulačné obdobie 2023 - 2027 

01.04.2022
Informácia o spustení konzultačného procesu k možným krízovým opatreniam na neregulovanom trhu s elektrinou a plynom 

17.12.2021
Informácia o spustení konzultačného procesu k Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2022 - 2031

30.11.2021
Informácia o spustení konzultačného procesu k pracovnému návrhu Regulačnej politiky pre 6. regulačné obdobie (2023-2027) Informácia o spustení konzultačného procesu ku Kritériam pre udeľovanie výnimiek z nariadení Komisie (EÚ) týkajúcich sa požiadaviek pripojenia do prenosovej alebo distribučnej sústavy