Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Vám oznamuje, že podľa § 59 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začal konzultácie k Desaťročnému plánu rozvoja prepravnej siete na obdobie 2022 - 2031 prevádzkovateľa prepravnej siete spoločnosti eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „spoločnosť eustream, a. s.“) s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi prepravnej siete, a zverejňuje ho na verejnú konzultáciu.

Otvorenie konzultácie: 17. december 2021

Ukončenie konzultácie: 17. január 2022

Pripomienky je možné zaslať v slovenskom alebo anglickom jazyku do termínu ukončenia konzultácie na adresu:

  • elektronicky: maria.krizakova@urso.gov.sk
  • písomne: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor regulácie plynárenstva a obchodu s elektrinou a plynom, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3