Úrad sa rozhodol verejne prezentovať navrhovanú metodiku výpočtu hodnoty WACC na nadchádzajúce 6. regulačné obdobie (2023 – 2027) a návrh mechanizmu podpory aktív súvisiacich s rozvojom efektívnych dekarbonizačných, decentralizovaných a trvalo udržateľných riešení v sieťových odvetviach. Návrh obsahuje aj nástroj motivácie regulovaných subjektov na čerpanie financovania investícií z prostriedkov EÚ. Od účastníkov trhu a širšej odbornej verejnosti tak úrad očakáva spätnú väzbu k navrhovanej metodike a jej variantom.
ÚRSO verejne prezentuje návrh spôsobu výpočtu hodnoty WACC na regulačné obdobie 2023 - 2027, pýta si pripomienky Zobraziť galériu
Verejná diskusia je otvorená dotknutým regulovaným subjektom, ale aj ostatným subjektom, inštitúciám a odbornej verejnosti.

Pripomienky a komentáre k podkladu do verejnej diskusie prosíme zaslať najneskôr do 27. júna 2022 na emailovú adresu: regulacnapolitika@urso.gov.sk

Priložené dokumenty: