SBD-P Pezinok
Majakovského 35, Pezinok
Dátum: 29.12.2016
Poznámka:
Slovenergie SK, a.s.
Hroncova 3, Košice
Dátum: 29.12.2016
Poznámka:
UKND s. r. o.
Plzenská 2, Prešov
Dátum: 29.12.2016
Poznámka:
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 29.12.2016
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, Bratislava
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 003/2841/2017/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 29.12.2016
Poznámka:
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 28.12.2016
Poznámka:
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
Skladová 2, Trnava
Dátum: 28.12.2016
Poznámka:
Račianska teplárenská, a.s.
Hečkova 5, Bratislava
Dátum: 28.12.2016
Poznámka:
AB Facility s. r. o.
Einsteinova 21, Bratislava
Dátum: 28.12.2016
Poznámka:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 23.12.2016
Poznámka:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 23.12.2016
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 23.12.2016
Poznámka:
Občianske združenie kúpele Byšta
Stredná 2421/9, Trebišov
Dátum: 23.12.2016
Poznámka:
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 23.12.2016
Poznámka:
RABČAN, s.r.o.
Rabčická 334, Rabča
Dátum: 23.12.2016
Poznámka:
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 23.12.2016
Poznámka:
Základná škola s materskou školou Lomnička
Lomnička 29, Podolinec
Dátum: 23.12.2016
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 004/1078/2017/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 23.12.2016
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 23.12.2016
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 002/1709/2017/PR/SD potvrdené rozhodnutie.