Europe Easy Energy Slovensko a. s.
Zámocká 30, Bratislava
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
SE Predaj, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
Neuman Aluminium Industries s.r.o.
Bystrická 1608, Žarnovica
Dátum: 20.10.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 26.09.2016
Poznámka:
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Šoltésovej 5, Košice
Dátum: 26.09.2016
Poznámka:
MM ENERG, s.r.o.
M. Pišúta 4480/13, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.09.2016
Poznámka:
W2E Bošany, s.r.o.
Údernícka 11, Bratislava
Dátum: 13.09.2016
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 057/36632/2016/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obec Milhosť
Milhosť 6, Košice okolie
Dátum: 07.09.2016
Poznámka:
Obec Volkovce
Hlavná 4, Volkovce
Dátum: 07.09.2016
Poznámka:
Obec Malý Lipník
Malý Lipník 64 , Malý Lipník
Dátum: 07.09.2016
Poznámka:
Obec Pečeňady
Pečeňady 93, Veľké Kostoľany
Dátum: 07.09.2016
Poznámka: Zrušené autoremedúrou rozdodnutím č. 0002/2016/V-ZR zo dňa 28. 09. 2016
Obec Nesluša
Nesluša 978
Dátum: 07.09.2016
Poznámka:
Obec Udiča
Udiča 302, Udiča
Dátum: 07.09.2016
Poznámka:
Obec Kalná nad Hronom
Červenej armády 55, Kalná nad Hronom
Dátum: 07.09.2016
Poznámka:
Združenie obcí "Zdravý mikroregión"
Preseľany 77, Preseľany
Dátum: 07.09.2016
Poznámka:
Obec Jelšovce
Jelšovce 37
Dátum: 07.09.2016
Poznámka:
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99, Podbrezová
Dátum: 07.09.2016
Poznámka:
ERS Holding, spol. s r.o.
Malé Pálenisko 11, Bratislava
Dátum: 05.09.2016
Poznámka: