ROMAG ENERGY s. r. o.
Hviezdoslavova 1, Senec
Dátum: 16.08.2016
Poznámka:
BPS Ladomirová, s. r. o.
J. Hagaru 9, Bratislava
Dátum: 16.08.2016
Poznámka:
Eko-Salmo Plus, s. r. o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 16.08.2016
Poznámka:
BPS Lipová 1 s.r.o.
M. Bercsényiho 316/28, Tvrdošovce
Dátum: 16.08.2016
Poznámka:
ASTOM V, s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 16.08.2016
Poznámka:
Filbyt s.r.o.
1. mája 11, Fiľakovo
Dátum: 09.08.2016
Poznámka:
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
Veterná 23/D, Šamorín
Dátum: 09.08.2016
Poznámka:
STING - ITEC Slovakia s.r.o.
Pražská 11, Nitra
Dátum: 09.08.2016
Poznámka:
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
Školská 2, Šurany
Dátum: 09.08.2016
Poznámka:
KORLEA INVEST, a.s.
Jesenského 25, Košice
Dátum: 04.08.2016
Poznámka:
Environmental s.r.o.
Karpatská 18, Bratislava
Dátum: 04.08.2016
Poznámka:
EXEN s.r.o.
Janka Jesenského 275/1, Jesenské
Dátum: 02.08.2016
Poznámka:
LE Trading a. s.
Tomášikova 26, Bratislava
Dátum: 02.08.2016
Poznámka:
Eco Energy s.r.o.
Stará Vajnorská 21, Bratislava
Dátum: 02.08.2016
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 19.07.2016
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 050/29852/2016/PR/SD zmenená výška uloženej pokuty.
SIMTEC, spol. s r.o.
Tomanova 70, Bratislava
Dátum: 15.07.2016
Poznámka:
WARBECK energy, s.r.o.
Letná 40, Košice
Dátum: 15.07.2016
Poznámka:
Ganz Set SK s.r.o.
J. Kármána 18/11, Lučenec
Dátum: 01.07.2016
Poznámka:
IVORY Energy, a.s.
Kostelecká 908, Čakovice, Praha 9, Česká republika IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko, Roľnícka 187, 831 07 Bratislava IČO: 47 189 975
Dátum: 01.07.2016
Poznámka:
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
Veterná 23/D, Šamorín
Dátum: 01.07.2016
Poznámka: