Tepelná energia, a.s.
Mlynská 28, Košice-Staré Mesto
Dátum: 01.07.2016
Poznámka:
ZV ENERGY a.s.
Nám. SNP 11, Zvolen
Dátum: 01.07.2016
Poznámka:
Roľnícke družstvo
Na Štepnici 354, Budča
Dátum: 01.07.2016
Poznámka:
AT GEMER, spol. s r.o.
Šafárikova 124, Rožňava
Dátum: 01.07.2016
Poznámka:
BPS Lipová 1 s.r.o.
M. Bercsényiho 316/28, Tvrdošovce
Dátum: 01.07.2016
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 29.06.2016
Poznámka:
DTEK Trading S.A., organizačná zložka
Röngenova 26, Bratislava
Dátum: 27.06.2016
Poznámka:
EnerBiz s. r. o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava
Dátum: 27.06.2016
Poznámka:
ESENTIA s.r.o.
Šustekova 49, Bratislava
Dátum: 27.06.2016
Poznámka:
Záhradnícka Development s.r.o.
Záhradnícka 151, Bratislava
Dátum: 27.06.2016
Poznámka:
TATRA SPC23, s. r. o.
Roveň 215, Podtureň
Dátum: 27.06.2016
Poznámka:
CAMASE, a.s.
Palisády 29/A, Bratislava
Dátum: 22.06.2016
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 19.05.2016
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 047/22632/2016/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
AT - SOLID s.r.o.
Údolná 11, Bratislava
Dátum: 18.05.2016
Poznámka:
YVEX, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 18.05.2016
Poznámka:
Veolia Energia Poprad a.s.
Široká 2, Poprad
Dátum: 18.05.2016
Poznámka:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22, Bratislava
Dátum: 04.05.2016
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 048/19408/2016/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
Dátum: 04.05.2016
Poznámka:
TATRAK, s.r.o.
J. Jonáša 7, Bratislava
Dátum: 27.04.2016
Poznámka:
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
J. Jonáša 1, Bratislava
Dátum: 27.04.2016
Poznámka: