Obec Stráne pod Tatrami
Stráne pod Tatrami 2, Mlynčeky
Dátum: 30.08.2016
Poznámka:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 26.08.2016
Poznámka:
Obec Vyšná Kamenica
Vyšná Kamenica 39
Dátum: 26.08.2016
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 055/33907/2016/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obec Pružina
Pružina 415, Pružina
Dátum: 26.08.2016
Poznámka:
Obec Hankovce
Hankovce 1
Dátum: 26.08.2016
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 051/33459/2016/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obec Zubák
Zubák 164
Dátum: 26.08.2016
Poznámka:
Obec Šumiac
Jegorovova 414, Šumiac
Dátum: 26.08.2016
Poznámka:
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
Dátum: 18.08.2016
Poznámka:
VAPOR, a. s.
Jarošova 1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 17.08.2016
Poznámka:
Obec Rohožník
Školské nám. 406/1, Rohožník
Dátum: 17.08.2016
Poznámka:
Lexus s. r. o.
Pekná cesta 15, Bratislava
Dátum: 17.08.2016
Poznámka:
JURIKY s.r.o.
Želovce 802, Želovce
Dátum: 17.08.2016
Poznámka:
Solar Ketron s. r. o.
Pekná cesta 15, Bratislava
Dátum: 17.08.2016
Poznámka:
SELU s. r. o.
Želovce 802
Dátum: 17.08.2016
Poznámka:
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
Dátum: 17.08.2016
Poznámka:
RE,s.r.o.
Rebarborová 47, Bratislava
Dátum: 17.08.2016
Poznámka:
ROMAG ENERGY PLUS s. r. o.
Hviezdoslavova 1, Senec
Dátum: 17.08.2016
Poznámka:
ASTOM BPS s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 16.08.2016
Poznámka:
Roľnícke družstvo
Na Štepnici 354, Budča
Dátum: 16.08.2016
Poznámka:
CAMASE, a.s.
Palisády 29/A, Bratislava
Dátum: 16.08.2016
Poznámka: