Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 17.12.2015
Poznámka:
DARD, spol. s r.o.
Gercenova 21, Bratislava
Dátum: 16.12.2015
Poznámka:
CM European Power Slovakia, s. r. o.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 16.12.2015
Poznámka:
AGROKOMPLEX, spol. s r.o. Humenné
Suchý Jarok, Humenné
Dátum: 16.12.2015
Poznámka:
obnoviteľné zdroje, spol. s r.o.
Plzenská 2, Prešov
Dátum: 14.12.2015
Poznámka:
ZETASOLAR s. r. o.
Plzenská 2, Prešov
Dátum: 14.12.2015
Poznámka:
Kovo Bohunka, výrobné družstvo
Korytnicka 324, Ružomberok - Biely Potok
Dátum: 14.12.2015
Poznámka:
A R B Trade s.r.o.
Plzenská 2, Prešov
Dátum: 14.12.2015
Poznámka:
ASTOM BPS s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 14.12.2015
Poznámka:
ASTOM V, s. r. o.
Šebešťanová 253, Považská Bystrica
Dátum: 14.12.2015
Poznámka:
gpe, s. r. o.
Zochova 3, Bratislava
Dátum: 14.12.2015
Poznámka:
Stovateam s. r. o.
Plzenská 2, Prešov
Dátum: 14.12.2015
Poznámka:
Satmont s. r. o.
Plzenská 2, Prešov
Dátum: 14.12.2015
Poznámka:
Energy RS, s. r. o.
Pod Juhom 6477, Trenčín
Dátum: 09.12.2015
Poznámka:
Solar RS, s. r. o.
Pod Juhom 6477, Trenčín
Dátum: 09.12.2015
Poznámka:
Jozef Škvarka - JUMBO
Alej Slobody 1889/46, Dolný Kubín
Dátum: 09.12.2015
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 039/40778/2016/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 09.12.2015
Poznámka:
CAMASE, a.s.
Palisády 29/A, Bratislava
Dátum: 08.12.2015
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 038/40685/2016/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
FVE RS, s. r. o.
Písecká 3, Veľký Krtíš
Dátum: 08.12.2015
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 037/39878/2016/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
SUNCORP, s. r. o.
Lazaretská 8, Bratislava
Dátum: 03.12.2015
Poznámka: