Obec Batizovce
Štúrova 29, Batizovce
Dátum: 02.09.2016
Poznámka:
Obec Pribylina
Pribylina 384
Dátum: 02.09.2016
Poznámka:
Obec Oravské Veselé
Oravské Veselé 374
Dátum: 02.09.2016
Poznámka:
Obec Uzovce
Uzovce 136
Dátum: 02.09.2016
Poznámka:
Obec Siladice
Siladice 232
Dátum: 02.09.2016
Poznámka:
Obec Plešivec
ČSLA 1, Plešivec
Dátum: 02.09.2016
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 052/36273/2016/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obec Malé Borové
Malé Borové 34, Zuberec
Dátum: 02.09.2016
Poznámka:
Mesto Dobšiná
ul SNP č. 554, Dobšiná
Dátum: 02.09.2016
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č.054/34497/2016/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.
nám. 1. Mája 495/52, Chtelnica
Dátum: 31.08.2016
Poznámka:
LOM a SLUŽBY s.r.o.
Zvolenská cesta 52/41, Pliešovce
Dátum: 31.08.2016
Poznámka:
Obec Drahovce
Hlavná 429/127, Drahovce
Dátum: 31.08.2016
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č. 056/33906/2016/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Prevádzkáreň obce Lendak
Kostolná 194/14, Lendak
Dátum: 31.08.2016
Poznámka: Proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie, rozhodnutím II. stupňa č.053/34254/2016/PR/SD potvrdené rozhodnutie.
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sokolská 487, Strečno
Dátum: 31.08.2016
Poznámka:
Obec Dolné Obdokovce
Obecný úrad 103, Pohranice
Dátum: 30.08.2016
Poznámka:
Obec Dolná Trnávka
Dolná Trnávka 66
Dátum: 30.08.2016
Poznámka:
Obec Pusté Úľany
Hlavná 111/66, Pusté Úľany
Dátum: 30.08.2016
Poznámka:
Obec Spišské Tomášovce
Kostolná 20/12, Spišské Tomášovce
Dátum: 30.08.2016
Poznámka:
Obec Báhoň
Ulica SNP 65, Báhoň
Dátum: 30.08.2016
Poznámka:
Obec Slavošovce
Slavošovce 113
Dátum: 30.08.2016
Poznámka:
Obec Kozárovce
Kozárovce 685
Dátum: 30.08.2016
Poznámka: