Stovateam s. r. o.
Plzenská 2, Prešov
Dátum: 22.01.2013
Poznámka:
Tidly Energy, s.r.o.
Dolná 5, Banská Štiavnica
Dátum: 14.11.2013
Poznámka:
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 24.06.2013
Poznámka:
Obec Hubina
Hubina č. 169, Moravany nad Váhom
Dátum: 31.05.2013
Poznámka:
PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o.
Obrancov mieru 51, Pezinok
Dátum: 27.01.2014
Poznámka:
IFM International Facility Management, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 15.01.2014
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 05.05.2014
Poznámka:
Obec Ľubietová
Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
Dátum: 18.02.2014
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 27.08.2015
Poznámka:
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, BRATISLAVA
Dátum: 07.01.2015
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.07.2015
Poznámka:
Europe Easy Energy Slovensko a. s.
Zámocká 30, Bratislava
Dátum: 20.04.2015
Poznámka:
RONA, a. s.
Schreiberova 365, Lednické Rovne
Dátum: 06.07.2015
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 16.03.2015
Poznámka:
EXEN s.r.o.
Janka Jesenského 275/1, Jesenské
Dátum: 02.08.2016
Poznámka:
Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom
Vrbová nad Váhom 63
Dátum: 08.01.2016
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 07.03.2016
Poznámka:
GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1, Humenné
Dátum: 28.01.2013
Poznámka:
SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 14.11.2013
Poznámka:
IRPS, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke IRPS, s.r.o.
Skladná 64, Košice
Dátum: 24.06.2013
Poznámka: