Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sokolská 487, Strečno
0550/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obecný podnik ŠnO, s.r.o.
Mýtne nám. 1, Štvrtok na Ostrove
0549/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obchodná vodárenská spoločnosť Liptovské Matiašovce, s.r.o.
, Liptovské Matiašovce 79
0540/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
OFZ, a.s.
, Istebné
0542/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Previ s.r.o.
Orechová Potôň 281, Orechová Potôň
0539/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
Tatranská Polianka, Vysoké Tatry
0552/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, Nitra
0519/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Technické služby Zohor, spol. s r.o.
Námestie 1. mája 1, Zohor
0516/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
0543/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Združenie obcí "Zdravý mikroregión"
Preseľany 77, Preseľany
0504/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Hlavná 67 , Gajary
0537/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
ČOV VLČANY - NEDED, spol. s r.o.
, Vlčany 1
0523/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
HOREZZA, a. s.
Teplická 81, Pieštany
0529/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
0555/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
0553/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
ISI group s. r. o.
Šustekova 49, Bratislava 5
0546/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
LOM a SLUŽBY s.r.o.
Zvolenská cesta 52/41, Pliešovce
0531/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , Brezno 1
0533/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
0532/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
Legionárska 1127, Sereď
0526/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom