Obec Vlača
, Vlača 56
0572/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vydrník
Vydrník 55, Spišský Štiavnik
0574/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
GOLF RESORT HRUBÁ BORŠA, s. r. o.
Mojmírova 8, Bratislava
0576/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dúbrava
Dúbrava 54, Beharovce
0578/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Varhaňovce
Varhaňovce 56, Šarišské Bohdanovce
0583/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Stará Lehota
, Stará Lehota 35
0585/2013/V-RG
Dátum: 30.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Tichý Potok
Tichý Potok 139, Brezovica nad Torysou
0571/2013/V-RG
Dátum: 30.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Zbehy
, Zbehy 69
0567/2013/V-RG
Dátum: 30.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Bučany
, Bučany 269
0563/2013/V-RG
Dátum: 26.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Kojšov
Kojšov 3 , Kojšov
0570/2013/V-RG
Dátum: 26.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Nitrianska Streda
Nitrianska Streda 1 , Nitrianska Streda
0564/2013/V-RG
Dátum: 26.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Stráne pod Tatrami
Stráne pod Tatrami 2, Mlynčeky
0565/2013/V-RG
Dátum: 26.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bartošova Lehôtka
Bartošova Lehôtka č. 80, Kremnica
0566/2013/V-RG
Dátum: 26.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Brezany
, Brezany 64
0547/2013/V-RG
Dátum: 26.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Liesek
, Liesek 442
0569/2013/V-RG
Dátum: 26.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Malé Zlievce
, Malé Zlievce 75
0562/2013/V-RG
Dátum: 26.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň
Červený Kameň 324 , Červený Kameň
0518/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
0506/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
KUBO spol. s r.o., Košice
Pri Hrušove 22 , Košice - Ťahanovce
0544/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
MAVOS, s.r.o.
, Voderady 262
0536/2013/V-RG
Dátum: 24.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom