Obec Habura
Habura 63 , Habura
0472/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Holčíkovce
Holčíkovce 40, Holčíkovce
0481/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hruboňovo
, Hruboňovo 153
0475/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Jalšové
Jalšové 148, Sokolovce
0464/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Milhosť
Milhosť 6, Košice okolie
0489/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Nová Bašta
Nová Bašta 54, Nová Bašta
0490/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
Obec Sokoľany
, Sokoľany
0468/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Šávoľ
Šávoľ 220, Šávoľ
0488/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Štefurov
Štefurov 31 , Okrúhle
0482/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Záhradné
Tulčícka 271/2, Fintice
0462/2013/V-RG
Dátum: 19.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Jamník
Jamník 192, Liptovský Hrádok
0455/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Lehota
, Lehota 16
0449/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Limbach
SNP 55, Limbach
0459/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Medovarce
Medovarce 59, Hontianske Nemce
0456/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Olšavica
Olšavica 94, Brutovce
0461/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Svätý Anton
Svätý Anton 34, Svätý Anton
0454/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Šuňava
Trojičné námestie 1, Šuňava
0458/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Veľký Folkmar
Veľký Folkmar 334, Veľký Folkmar
0447/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Ďurkov
Ďurkov 274, Ruskov
0450/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Jablonov
, Jablonov 165
0457/2013/V-RG
Dátum: 17.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom