Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , Brezno 1
0612/2013/V-RG
Dátum: 19.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vajkovce
Vajkovce 84, Vajkovce
0560/2013/V-RG
Dátum: 19.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Tisinec
Tisinec 1, Stropkov
0611/2013/V-RG
Dátum: 18.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Blatné
Šarfická 300/37, Blatné
0610/2013/V-RG
Dátum: 14.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
AQUASPIŠ spol. s r.o.
Sadová 12/2081, Spišská Nová Ves
0528/2013/V-RG
Dátum: 08.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
IUSA 1, s.r.o.
Mraziarenská 6 , Bratislava II
0548/2013/V-RG
Dátum: 06.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bátovce
Bátovce 2, Bátovce
0608/2013/V-RG
Dátum: 04.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Ľubietová
Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
0607/2013/V-RG
Dátum: 04.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia
, Podvysoká 306
0609/2013/V-RG
Dátum: 04.11.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, Krupina
0606/2013/V-RG
Dátum: 31.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves 100 , Klátova Nová Ves
0605/2013/V-RG
Dátum: 30.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dolné Mladonice
Dolné Mladonice 3, Bzovík
0604/2013/V-RG
Dátum: 29.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Kozárovce
, Kozárovce 685
0603/2013/V-RG
Dátum: 29.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185 , Tvrdošín
0601/2013/V-RG
Dátum: 25.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Granč - Petrovce
Gašparovec 107/8 , Beharovce
0602/2013/V-RG
Dátum: 25.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Velčice
Velčice, Hlavná 73, Sľažany
0600/2013/V-RG
Dátum: 23.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Nová Bašta
Nová Bašta 54, Nová Bašta
0596/2013/V-RG
Dátum: 15.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
HOREZZA, a. s.
Teplická 81, Pieštany
0599/2013/V-RG
Dátum: 15.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dulov
Dulov 168, Pruské
0597/2013/V-RG
Dátum: 15.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Malé Vozokany
, Malé Vozokany 46
0595/2013/V-RG
Dátum: 15.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou