Obec Pohranice
Pohranice, Pohranice
0412/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Slovenská Ľupča
Námestie SNP 13, Slovenská Ľupča
0441/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Suchá Dolina
Suchá Dolina 68, Sedlice pri Prešove
0442/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Šumiac
Jegorovova 4114, Šumiac
0422/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Žalobín
Žalobín 144, Žalobín
0425/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Rabčice STRED, s.r.o.
, Rabčice 196
0429/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, Krupina
0417/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Byšta
Okružná 9, Kazimír
0421/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Čereňany
Pálenická 491/4, Čereňany
0439/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dobšiná
SNP 554, Dobšiná
0440/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dúbrava
, Dúbrava 192
0413/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Háj
Háj 112, Turňa nad Bodvou
0418/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Horný Vadičov
, Horný Vadičov 160
0434/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Jablonov nad Turňou
, Jablonov nad Turňou
0428/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Lieskovany
Lieskovany 50, Markušovce
0424/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Moravský Svätý Ján
Moravský Svätý Ján 803, Moravský Svätý Ján
0437/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Mošurov
Mošurov 15, Terňa
0427/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Nemčiňany
, Nemčiňany 128
0414/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Očová
SNP 330/110 , Očová
0423/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Pusté Úľany
Hlavná 111/66, Pusté Úľany
0445/2013/V-RG
Dátum: 16.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou