Obec Súľov - Hradná
Súľov - Hradná 65, Súľov - Hradná
0016/2014/V-RG
Dátum: 13.05.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Čachtice
Malinovského 769, Čachtice
0015/2014/V-RG
Dátum: 05.05.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Volkovce
Hlavná 4, Volkovce
0013/2014/V-RG
Dátum: 15.04.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Nová Bystrica
, Nová Bystrica 657
0012/2014/V-RG
Dátum: 03.03.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Rozložná
, Rozložná 81
0010/2014/V-RG
Dátum: 05.02.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Šávoľ
Šávoľ 220, Šávoľ
0011/2014/V-RG
Dátum: 05.02.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Nižné Repaše
Nižné Repaše 97 , Vyšné Repaše
0009/2014/V-RG
Dátum: 15.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Sekule
Sekule 570, Sekule
0007/2014/V-RG
Dátum: 15.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vrakúň
Námestie sv. Štefana 474/1, Vrakúň
0008/2014/V-RG
Dátum: 15.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Cabaj - Čápor
543, Cabaj - Čápor
0001/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dolné Obdokovce
Obecný úrad 103, Pohranice
0006/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
0004/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Energetika Sereď, s.r.o.
Legionárska ulica 1127, Sereď
0003/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Rastislavice
Rastislavice 27, Rastislavice
0002/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
0005/2014/V-RG
Dátum: 14.01.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Kolačkov
Kolačkov 30, Kolačkov
0617/2013/V-RG
Dátum: 19.12.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou
0616/2013/V-RG
Dátum: 17.12.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Ďurkov
Ďurkov 274, Ruskov
0615/2013/V-RG
Dátum: 17.12.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Zemplínska Teplica
Okružná 340/2, Zemplínska Teplica
0614/2013/V-RG
Dátum: 11.12.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Stuľany
Stuľany 42, Koprivnica
0613/2013/V-RG
Dátum: 06.12.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom