Obec Nemčiňany
, Nemčiňany 128
0594/2013/V-RG
Dátum: 15.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Studenec
Studenec 3, Spišské Podhradie
0598/2013/V-RG
Dátum: 15.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Jaslovské Bohunice
Nám. Sv. Michala 36/10A, Jaslovské Bohunice
0593/2013/V-RG
Dátum: 14.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Trpín
Trpín 31, Litava na Slovensku
0590/2013/V-RG
Dátum: 14.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
0535/2013/V-RG
Dátum: 14.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Lukavica
Lukavica, Lipová 1, Sliač
0592/2013/V-RG
Dátum: 14.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Rykynčice
, Rykynčice 60
0591/2013/V-RG
Dátum: 14.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Budmerice
Budmerice 534, Budmerice
0589/2013/V-RG
Dátum: 10.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Polomka
Osloboditeľov 12, Polomka
0586/2013/V-RG
Dátum: 10.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Slavošovce
, Slavošovce 113
0588/2013/V-RG
Dátum: 10.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čechynce
Hlavná 112/74, Čechynce
0587/2013/V-RG
Dátum: 10.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
0584/2013/V-RG
Dátum: 04.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69, Hurbanovo
0579/2013/V-RG
Dátum: 04.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Telgárt
Telgárt 70 , Telgárt
0501/2013/V-RG
Dátum: 04.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bobrovec
, Bobrovec 90
0581/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
Obec Dvorianky
Lipová 79/1, Parchovany
0580/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Jabloňovce
Jabloňovce 73, Jabloňovce
0575/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Medzianky
Medzianky 86, Hanušovce nad Topľou
0577/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Nesluša
, Nesluša 978
0582/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Nevoľné
Nevoľné 33, Kremnica
0573/2013/V-RG
Dátum: 03.10.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou