Obec Habura
Habura 63 , Habura
0015/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Klokočov
, Klokočov 962
0009/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Milhosť
Milhosť 6, Košice okolie
0006/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Očová
SNP 330/110 , Očová
0014/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Stožok
Stožok 47, Detva
0013/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vígľašská Huta-Kalinka
Vígľašská Huta-Kalinka 73, Slatinské Lazy
0016/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Bzenica
Bzenica 74, Hliník nad Hronom
0007/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Lieskovec
Na Barinách 2, Lieskovec
0008/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Nálepkovo
Stredný riadok 384/1, Nálepkovo
0017/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Žikava
Žikava 104, Žikava
0012/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
0010/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Častkov
Častkov 35, Častkov
0003/2015/V-RG
Dátum: 29.01.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Lazany
Hlavná 59/56 , Lazany
0005/2015/V-RG
Dátum: 29.01.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
0004/2015/V-RG
Dátum: 29.01.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
GALMISTAU, s.r.o.
Láb 37, Láb
0002/2015/V-RG
Dátum: 19.01.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1. mája 11, Trenčín
0001/2015/V-RG
Dátum: 13.01.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Mesto Bytča
Námestie SR 1, Bytča
0040/2014/V-RG
Dátum: 02.12.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vydrník
Vydrník 55, Spišský Štiavnik
0038/2014/V-RG
Dátum: 28.11.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Svinia
Hlavná 87/10, Svinia
0037/2014/V-RG
Dátum: 28.11.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Štefanov nad Oravou
Plátenická 61, Štefanov nad Oravou
0039/2014/V-RG
Dátum: 28.11.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou