SLUŽBY MODRA, s. r. o.
Šúrska 5, Modra
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
BYTOS, s.r.o.
Pod Sokolice 514/17, Trenčín
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.11.2021
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.11.2021
KOOR Východ, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.10.2021
KOOR Východ, s.r.o.
Potočná 1A, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.10.2021
ANDALEX , s.r.o.
Tehelná 42, Dunajská Lužná
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.12.2021
Teplico, s.r.o.
Kuzmányho 246/14, Turčianske Teplice
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.11.2021
KRASBYT, s.r.o.
Struhy 83, Krásno nad Kysucou
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29, Vrútky
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
M. Corvína 1232/20, Veľký Meder
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021
EMKOBEL, a.s.
Rázusova 1846, Spišská Nová Ves
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021