Veolia Energia Brezno, a.s.
Clementisova 5, Brezno
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.11.2021
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
Nemocničná 979/1, Partizánske
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.10.2021
VODOTIKA, a.s.
Bosákova 7, Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.10.2021
MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Bratislavská 612/18, Žilina
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
Školská 2, Šurany
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 5.11.2021
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.10.2021
EkoEnergy-Group s.r.o.
Chrenovec - Brusno 433, Chrenovec - Brusno
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.10.2021
BYP, s. r. o.
Hradná 746, Liptovský Hrádok
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.10.2021
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
RONA, a. s.
Schreiberova 365, Lednické Rovne
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.10.2021
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.10.2021
Stavebné bytové družstvo, Rožňava
Budovateľská 49, Rožňava
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.9.2021
Žilinská teplárenská, a.s.
Košická 11, Žilina
Dátum: 19.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.10.2021