TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, Košice
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.12.2021
PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, Banská Bystrica
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2021
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
ENERGY HEATING, s.r.o.
Čachtická 13, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021
KYSUCA s.r.o.
Matice slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
ENERGOBYT s.r.o. Humenné
Lipova 1, Humenné
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.12.2021
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.12.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2021
BYTTERM, a.s.
Saleziánska 4, Žilina
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
ESCO Servis, s. r. o.
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
Veolia Teplo Levice, s. r. o.
Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.11.2021
BES s.r.o.
Furmanská 2, Bratislava
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.10.2021
Obec Horná Ves
Horná Ves 17, Kremnica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.11.2021
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452, Púchov
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
LIPTOVSKA, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
Výroba tepla, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
Rezidencia Hont s.r.o.
Priemyselná 934/1, Krupina
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021