TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, Košice
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.7.2021
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.7.2021
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.7.2021
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.7.2021
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.7.2021
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.7.2021
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.7.2021
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.7.2021
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.7.2021
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 30.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.5.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.6.2021
MANGINI s.r.o.
Michalovská 1, Sobrance
Dátum: 29.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.6.2021
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 24.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.5.2021
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 24.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.6.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 16.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.4.2021
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
G. Švéniho 3H, Prievidza
Dátum: 16.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.6.2021
CALOR, s.r.o.
Športová 1, Komárno
Dátum: 10.06.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.4.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.4.2021
LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.5.2021
LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.5.2021