Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
M. Corvína 1232/20, Veľký Meder
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.11.2021
Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
GEON ENERGY, s. r. o.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
EMKOBEL, a.s.
Rázusova 1846, Spišská Nová Ves
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.11.2021
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.
A. Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
DOMOVINA TATRY, s.r.o.
Štúrova 1502, Štrba
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.10.2021
SKAL & CO, spol. s r.o.
Mallého 977/58, Skalica
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2021
SOUTHERM, s.r.o.
Športová 4021/13 A, Dunajská Streda
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Službyt, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 473, Senica
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Službyt, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 473, Senica
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.11.2021
Račianska teplárenská, a.s.
Hečkova 5, Bratislava
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
Veterná 23/D, Šamorín
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.11.2021
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Školská 19, Piešťany
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
TERMOKOMPLEX, spol. s r.o.
Hlavná č. 42, Krompachy
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.9.2021