ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
SLOBYTERM spol. s r.o.
Levočská 20, Stará Ľubovňa
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Prvá teplárenská, a.s.
J. Čabelku 1469/1, Holíč
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
LMT, a. s.
Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
TERMOKOMPLEX, spol. s r.o.
Hlavná č. 42, Krompachy
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.9.2021
Okresné stavebné bytové družstvo Senica
Štefánikova 718, Senica
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2021
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Školská 19, Piešťany
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
RE,s.r.o.
Rebarborová 47, Bratislava
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.11.2021
KMET Handlová, a.s.
Potočná 175, Handlová
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.10.2021
AREA Šamorín, s.r.o.
Bratislavská ulica 88, Šamorín
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.10.2021
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, Snina
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, Sereď
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby
Štefánikova 44, Michalovce
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2021
Veolia Energia Lučenec, a.s.
Ulica partizánska 1/1990, Lučenec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021