Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
STING-ENERGO, s.r.o.
ul. 29. augusta 29, Banská Bystrica
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.11.2021
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 6.12.2021
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.11.2021
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.11.2021
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2021
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.10.2021
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.11.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.11.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2021
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2021
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 9.11.2021
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7, Púchov
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2021
STEFE Trnava, s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2021
ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.11.2021
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
Skladová 2, Trnava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2021