Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 24.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.2.2022
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 24.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.2.2022
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 24.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.2.2022
STEFE Zvolen, s.r.o.
Unionka 54, Zvolen
Dátum: 22.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.2.2022
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 21.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.2.2022
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 21.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.2.2022
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 21.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.2.2022
KYSUCA s.r.o.
Matice slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 16.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.2.2022
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 16.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.2.2022
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 15.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.2.2022
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 10.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.12.2021
LC beta sk s. r. o.
Štúrova 2341/4 , Liptovský Mikuláš
Dátum: 10.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.1.2022
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 08.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.2.2022
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.2.2022
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 11.2.2022
ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.2.2022
Obecný podnik Rohožník s.r.o.
Školské námestie 406/1, Rohožník
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.2.2022
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.2.2022
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.2.2022
LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.2.2022