KYSUCA s.r.o.
Matice slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 23.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2020
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 20.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby
Štefánikova 44, Michalovce
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
E - RAN TZB, s. r. o.
Astrová 2/A, Bratislava
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.9.2020
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
ČEZ SERVIS, s.r.o.
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.11.2020
V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.9.2020
TOMA, s. r. o.
Gorkého 2019, Topoľčany
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2020
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 13.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2020
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, Košice
Dátum: 13.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2020
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.10.2020
EMKOBEL, a.s.
Rázusova 1846, Spišská Nová Ves
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Prvá teplárenská, a.s.
J. Čabelku 1469/1, Holíč
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2020
KolByt, s.r.o.
Kostolné námestie 32, Kolárovo
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2020
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.10.2020
Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, Myjava
Dátum: 09.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2020
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov
Dátum: 05.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.10.2020