STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.10.2020
BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.
106, Horovce
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
STEFE Trnava, s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 04.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2020
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 02.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 02.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.11.2020
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 30.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2020
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
STEFE Zvolen, s.r.o.
Unionka 54, Zvolen
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Stavebné bytové družstvo, Rožňava
Budovateľská 49, Rožňava
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.9.2020
KOSIT a.s.
Rastislavova 98, Košice
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 1.10.2020
BYP, s. r. o.
Hviezdoslavova 141, Liptovský Hrádok
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25, Zvolen
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.11.2020
Veolia Energia Brezno, a.s.
Clementisova 5, Brezno
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.11.2020
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.10.2020
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2020
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.10.2020
KYSUCA s.r.o.
Matice slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 23.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.10.2020