Výrosteková Elena
Jesenského 367/42, Spišská Stará Ves
Dátum: 21.04.2015
Poznámka:
Bio CON 1 s. r. o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava
Dátum: 20.04.2015
Poznámka:
RACIO TRADE s.r.o
Tri hôrky 7, Košice
Dátum: 16.04.2015
Poznámka:
Titko Zdenko, Ing.
Nová Doba 540/9, Sečovce
Dátum: 14.04.2015
Poznámka:
Papay Miroslav
Koplotovce 181, Koplotovce
Dátum: 13.04.2015
Poznámka:
Cassovia Efekt, spol. s r.o. Košice
Kavečianska cesta 41, Košice
Dátum: 10.04.2015
Poznámka:
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 10.04.2015
Poznámka:
ELRIKA, s. r. o.
Štefánikova 847, Gajary
Dátum: 10.04.2015
Poznámka:
PYROLYZA 5 s.r.o.
Vodárenská 6, Košice
Dátum: 07.04.2015
Poznámka:
PYROLYZA 6 s.r.o.
Vodárenská 6, Košice
Dátum: 07.04.2015
Poznámka:
Kačmár Peter, Ing. - MANNA
Lesná 320/57, Záhradné
Dátum: 02.04.2015
Poznámka:
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 01.04.2015
Poznámka:
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 31.03.2015
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0023/2018/E-ZR (PDF)
Jámbor Gabriel, Ing.
Repíková 45, Košice
Dátum: 30.03.2015
Poznámka:
TOKAJ MACIK WINERY, s.r.o.
Medzipivničná 174, Malá Tŕňa
Dátum: 30.03.2015
Poznámka:
Kamenický Tomáš
Sosnova 4543/3, Zvolen
Dátum: 27.03.2015
Poznámka:
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 26.03.2015
Poznámka:
Ľudvík Ivan
Rajecká Lesná 313, Rajecká Lesná
Dátum: 26.03.2015
Poznámka:
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 24.03.2015
Poznámka:
Marenčinová, rod. Kalinová Helena
Huskova 81, Košice
Dátum: 24.03.2015
Poznámka: