JAK TRANS s.r.o.
Demjata 236, Demjata
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 18.11.2016
Poznámka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 18.11.2016
Poznámka:
Water Energy SL s.r.o.
Kaštieľska 4, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 18.11.2016
Poznámka:
Števanka Ondrej ZPMS ENEKO MVE lokalita Podlužany 226, s.r.o.
Parková 433, Kovarce
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Eko-Smart, s.r.o.
Novozámocká 1453/24, Zvolen
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
Doc. MUDr. Sninčák Marián, CSc.
Pražská 10/13, Košice
Dátum: 07.11.2016
Poznámka:
SUN4ENERGY BB, s.r.o.
Šustekova 51, Bratislava
Dátum: 07.11.2016
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0023/2014/E-OZ [PDF]
MVE Želiezovce s. r. o.
Budyšínska 36, Bratislava
Dátum: 02.11.2016
Poznámka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 14.10.2016
Poznámka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 14.10.2016
Poznámka:
INVEST M, s.r.o.
Cukrovarská 3042, Trebišov
Dátum: 13.10.2016
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 12.10.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 11.10.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0032/2018/E-ZR (PDF)
Europrojekt Jota 9 SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice
Dátum: 05.10.2016
Poznámka:
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Lesnícka 23, Pliešovce
Dátum: 03.10.2016
Poznámka:
RENTBIZ Group s.r.o.
Horná 65A, Banská Bystrica
Dátum: 21.09.2016
Poznámka:
Onda Peter, Ing.
Devianska 1, Košice
Dátum: 19.09.2016
Poznámka:
Pásztor István, Ing.
Ľ. Kossutha 119, Kráľovský Chlmec
Dátum: 16.09.2016
Poznámka:
Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom
Dátum: 14.09.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0015/2020/E-ZR (PDF)