SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 14.09.2016
Poznámka:
Lipovský Matúš, Mgr.
Švábska 59, Prešov
Dátum: 06.09.2016
Poznámka:
GREEN POWER RS, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 06.09.2016
Poznámka:
Varga Attila
Zemné 744, Zemné
Dátum: 31.08.2016
Poznámka:
Ing. Viliam Jankovič a RNDr. Iveta Jankovičová
Mojmírova 3, Zlaté Moravce
Dátum: 24.08.2016
Poznámka: Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0021/2020/E-ZR
COCP, s.r.o.
Bakossova 3/1, Banská Bystrica
Dátum: 17.08.2016
Poznámka:
V a V, s.r.o. Zemplínska Šírava
Hotel Felícia, č. 444, Kaluža
Dátum: 05.08.2016
Poznámka:
Sloves Energia, s.r.o.
Strážske námestie 504/10, Poprad
Dátum: 03.08.2016
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0030/2015/E-OZ [PDF]
Wise Business 2.0 s.r.o.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 44, Bratislava
Dátum: 03.08.2016
Poznámka:
Wise Business 2.0 s.r.o.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 44, Bratislava
Dátum: 03.08.2016
Poznámka:
Wise Business 2.0 s.r.o.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 44, Bratislava
Dátum: 03.08.2016
Poznámka:
Wise Business 2.0 s.r.o.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 44, Bratislava
Dátum: 03.08.2016
Poznámka:
Wise Business 2.0 s.r.o.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 44, Bratislava
Dátum: 03.08.2016
Poznámka:
Wise Business 2.0 s.r.o.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 44, Bratislava
Dátum: 03.08.2016
Poznámka:
Wise Business 2.0 s.r.o.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 44, Bratislava
Dátum: 03.08.2016
Poznámka:
STOM ROD s.r.o.
Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce
Dátum: 18.07.2016
Poznámka:
KRAFT s.r.o.
Čoltovo 118, Čoltovo
Dátum: 15.07.2016
Poznámka:
Tomáš Holič - GeoTime
Prievaly 352, Prievaly
Dátum: 07.07.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0115/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0115/2023/E-ZR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 30.06.2016
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 27.06.2016
Poznámka: