Obec Žirany
Žirany 194, Žirany
0096/2015/V-RG
Dátum: 20.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Kamienka
Kamienka 123, Kamienka
0095/2015/V-RG
Dátum: 18.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čechynce
Hlavná 112/74, Čechynce
0094/2015/V-RG
Dátum: 11.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hatné
Hatné 46, Hatné
0091/2015/V-RG
Dátum: 07.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Matejovce nad Hornádom
, Matejovce nad Hornádom 97
0090/2015/V-RG
Dátum: 07.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
Obec Siladice
, Siladice 232
0093/2015/V-RG
Dátum: 07.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Setechov
Setechov, Petrovice
0089/2015/V-RG
Dátum: 07.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veľká Paka
, Veľká Paka 189
0092/2015/V-RG
Dátum: 07.05.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
Obec Malé Borové
Malé Borové 34, Zuberec
0088/2015/V-RG
Dátum: 22.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Tuchyňa
Tuchyňa 205, Tuchyňa
0087/2015/V-RG
Dátum: 20.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Kolačkov
Kolačkov 30, Kolačkov
0085/2015/V-RG
Dátum: 15.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Nižná Myšľa
Obchodná 104, Nižná Myšľa
0084/2015/V-RG
Dátum: 15.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vlkovce
Vlkovce 90, Vlkovce
0086/2015/V-RG
Dátum: 15.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
0083/2015/V-RG
Dátum: 15.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Gemerská Hôrka
, Gemerská Hôrka 151
0080/2015/V-RG
Dátum: 02.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hrabovka
Hrabovka 26, Hrabovka
0082/2015/V-RG
Dátum: 02.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Jesenské
Sobotská 10, Jesenské
0076/2015/V-RG
Dátum: 02.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Kračúnovce
, Kračúnovce 350
0079/2015/V-RG
Dátum: 02.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec 160, Liptovský Mikuláš
0081/2015/V-RG
Dátum: 02.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Plešivec
ČSLA 1, Plešivec
0078/2015/V-RG
Dátum: 02.04.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou