Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 25.05.2022
OZETA NEO, a.s.
Vrbovská cesta 17, Piešťany
Dátum: 04.06.2007
Poznámka:
PADE s.r.o.
Námestie Baníkov 1, Rožňava
Dátum: 22.05.2009
Poznámka:
PADE s.r.o.
Námestie Baníkov 1, Rožňava
Dátum: 22.05.2009
Poznámka:
Plastika, a.s.
Novozámocká 222, Nitra 5
Dátum: 27.04.2007
Poznámka:
POLUS Tower 2, a.s.
Veľkomoravská 9, Trenčín
Dátum: 04.06.2007
Poznámka:
POLUS, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 04.06.2007
Poznámka:
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 04.09.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0067/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0067/2023/E-ZR
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 09.07.2021
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 28.07.2022
Považská cementáreň, a.s.
J. Kraľa, Ladce
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
Považská cementáreň, a.s.
J. Kraľa, Ladce
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
PP RENT, s.r.o.
Nádražná 34, Ivánka pri Dunaji
Dátum: 30.12.2009
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 04.05.2011
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 18.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0019/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0019/2023/E-ZR
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.08.2014
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 07.06.2022
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 23.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0114/2021/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0172/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0172/2023/E-ZR