21.10.2013
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza
, Zrušené rozhodnutím číslo 0084/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0084/2023/E-ZR