12.09.2014
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, Dolný Kubín
, Zrušené rozhodnutím číslo 0076/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0076/2023/E-ZR