28.04.2016
Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o., M. R. Štefánika 3, Šurany
, Zrušené rozhodnutím číslo 0165/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0165/2023/E-ZR