Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
0325/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Jarovnice
, Jarovnice 223
0329/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Kúty
Nám. Radlinského 981, Kúty
0339/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Nižný Hrabovec
Nižný Hrabovec 407, Nižný Hrabovec
0338/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Opatovce nad Nitrou
, Opatovce nad Nitrou 393
0333/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Snežnica
, Snežnica 17
0341/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Timoradza
Timoradza 1, Podlužany
0330/2013/V-RG
Dátum: 03.09.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
BK, a.s.
Dopravná 19, Piešťany
0318/2013/V-RG
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Fričkovce
Fričkovce 103, Fričkovce
0317/2013/V-RG
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Nemcovce
Nemcovce 27, Kurima
0324/2013/V-RG
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Ostrovany
Ostrovany 60, Šarišské Michaľany
0321/2013/V-RG
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Pohorelá
Nová 392, Pohorelá
0323/2013/V-RG
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Zemiansky Vrbovok
Zemiansky Vrbovok, Bzovík
0319/2013/V-RG
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
ZDA HOLDING SLOVAKIA, a.s.
ul. SNP 157/29, Bošany
0320/2013/V-RG
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
0322/2013/V-RG
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Bojničky
, Bojničky 90
0308/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čremošné
Čremošné 4, Turčianske Teplice
0313/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Slovenské Ďarmoty
, Slovenské Ďarmoty 99
0310/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Terňa
Hlavná 58, Terňa
0312/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Závod
Sokolská 243, Závod
0316/2013/V-RG
Dátum: 26.08.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom