LOJECT s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 03.03.2023
Poznámka:
LOJECT s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 02.03.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0086/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0201/2012/E-PP [PDF]
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 02.03.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0100/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0045/2013/E-PP (PDF)
TATRA SPC23, s. r. o.
Roveň 215, Podtureň
Dátum: 28.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0099/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0007/2020/E-PP [PDF]
Hricov Jozef, Ing.
Nová Ľubovňa 709, Nová Ľubovňa
Dátum: 27.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0095/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1544/2014/E-OZ (PDF)
janom FVE 1, s. r. o.
Dohňany 464, Dohňany
Dátum: 23.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0098/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0360/2022/E-OZ [PDF]
Baloga Jozef - MeRaService, Mgr.
ul. Ľubochnianská 16, Ľubotice
Dátum: 21.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0097/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2067/2014/E-OZ [PDF]
Mgr. Jozef Baloga - MeRa Service
Ľubochnianska 16, Ľubotice
Dátum: 21.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0096/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1713/2014/E-OZ [PDF]
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 20.02.2023
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 20.02.2023
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 15.02.2023
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 15.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0092/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0020/2016/E-PP [PDF]
Pardubský Boris
Stredná 475/42, Šamorín - Mliečno
Dátum: 14.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0094/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0712/2014/E-OZ [PDF]
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0088/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0035/2013/E-PP (PDF)
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0089/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0045/2014/E-PP [PDF]